Partner za profesionalce.

Kontaktirajte nas

info@velpro.hr
01 2402 600

(pon-pet 6-16h, subotom 7-12h)

© Velpro 2021. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internetske stranice www.velpro.hr

 

Ovim se Uvjetima korištenja regulira odnos između Vas (dalje: Korisnik) i KONZUM plus d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB: 62226620908 (dalje: Konzum) glede korištenja internetske stranice www.velpro.hr (dalje: stranica). Koristeći stranicu pristajete i slažete se postupati sukladno odredbama sadržanim u ovim Uvjetima. Ako Vam ovi Uvjeti korištenja nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite niti posjećujete stranicu.

Sadržaj stranice je zaštićen i Konzum ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranici dužni ste prethodno kontaktirati Konzum ili Velpro putem e-mail adrese: konzum@konzum.hr ili info@velpro.hr ili putem besplatnog broja telefona -  0800 400 000 Konzum kontaktnog centra ili Velpro kontakt centra 01 2402 600. Pravo korištenja internetskih stranica nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki (lozinki) na mjestima gdje iste kao takve postoje.

Sadržaji na stranici se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe, kopirati, distribuirati, prenositi, objavljivati, prikazivati, preinačavati, povezivati ili na bilo koji drugi način mijenjati bez izričitog pristanka Konzuma ili pak koristiti na bilo koji način na koji bi bilo Konzumu bilo trećim osobama mogla biti uzrokovana šteta. Posjećivanjem i/ili korištenjem stranica Korisnik ne stječe, niti izričito niti prešutno, nikakvu licenciju ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva koje pripada Konzumu ili trećim osobama. Sukladno navedenom, Korisnik prihvaća i shvaća da su svi podaci, sadržaj, grafika, tekst, zaštitni znaci, žigovi, logotipi i svi ostali materijali sadržani na stranici stranicama zaštićeni propisima prava intelektualnog vlasništva ili autorskim pravom. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ove stranice bez izričitog pismenog odobrenja društva Konzum strogo je zabranjeno. Bilo kakvo kršenje ovih Uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva Konzum i nositelja autorskog prava.

Konzum ne snosi obvezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

Konzum će uložiti razumne napore da održi stranicu funkcionalnom, no nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranice, niti za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa podataka na Internetu. Korisnik je upoznat s činjenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.), događaja više sile te Konzum ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Konzum će uložiti razuman napor glede točnosti i aktualnosti podataka na stranici, no ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Konzum zadržava pravo promjene bilo kojeg sadržaja objavljenog na stranici. Konzum ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama.

Konzum neće odgovarati iz bilo kojeg razloga za bilo kakva potraživanja, gubitke, štete, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njezinom sadržaju.

Korisnici su isključivo odgovorni za korištenje i održavanje svoje računalne opreme, kako za hardware tako i za software, kao i za drugu opremu koju koriste za posjećivanje i za korištenje stranice. Konzum nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja stranice.

Stranica može sadržavati linkove na druge internetske stranice. Korištenje takvih linkova ili web stranica je isključivo na odgovornost Korisnika. Konzum neće odgovarati za točnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, savjeta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takovih linkova na stranici ne podrazumijeva da Konzum prihvaća bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korištenje tih internetskih stranica.

Stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika. Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava pojedina internetska stranica Korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. Ako Korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, moguće je da sve funkcije na stranici neće biti potpuno raspoložive. 

Više informacija o kolačićima dostupno je na ovoj poveznici: https://www.konzum.hr/upotreba-kolacica

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ništave ili neprovedive iz bilo kojeg razloga, to neće imati utjecaja na važenje ili provođenje preostalih odredaba ili njihovih dijelova. 

U slučaju povrede odredaba Uvjeta korištenja, Konzum zadržava pravo koristiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju sukladno pravnim propisima, uključujući i pravo spriječiti pristup stranici s određene adrese.

Konzum pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Takve izmjene obvezuju Korisnika te Vam preporučujemo da stranice često posjećujete kako bi bili pravodobno i potpuno informirani o njihovom sadržaju. Bilo kakvo korištenje ovih stranice Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Ovi Uvjeti su od 29.6.2021. godine i vrijede do opoziva od strane Konzuma.