Temeljem članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) VELPRO-CENTAR d.o.o., 10000 Zagreb, Marijana Čavića 1, OIB 46660800468, donosi sljedeća:

KLASA UP/1-460-02/16-01/685
UR.BROJ 513/07-21-01/16-3

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Lova do krova i Audi iz snova“

 

Članak 1: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Lova do krova i Audi iz snova“ priređuje trgovačko društvo VELPRO-CENTAR d.o.o. (OIB: 46660800468,), Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb (dalje u tekstu Priređivač) za prodavaonice Plus market.

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje od 02.11.2016. do 31.01.2017. i provodi se u svrhu promocije Priređivača i unapređenja prodaje, a odnosi se na sve prodavaonice Plus marketa u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Nagradna igra se organizira i provodi u svim Plus market prodavaonicama u Republici Hrvatskoj. U prodavaonicama će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

 

Nagradna igra se odnosi na kupovinu svih proizvoda.

 

Članak 4: FOND NAGRADA

Fond nagrada sastoji se od:

 

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 450.580 kuna.

* Nagrada potrošačka kartica iz st. 1 ovog članka biti će American Express kartica. Priređivač jamči da se potrošačka kartica iz st. 1 ovog članka može koristiti isključivo za kupovinu proizvoda i usluga, a nikako za isplatu gotovog novca.

 

Regionalne nagrade se dijele o centrima gdje se predaju kuponi;

Regija Zagreb – Zagreb

Regija Sjever – Varaždin

Regija Istok – Osijek, Slavonski brod, Vinkovci

Regija Jug I – Šibenik, Zadar

Regija Jug II – Dubrovnik, Makarska, Split, Korčula, Hvar

Regija Zapad – Rijeka, Pula, Poreč, Rovinj, Rab, Krk,

 

 

Članak 5: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri i izvlačenju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koje zadovolje uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, osim radnika Priređivača i agencija koje su izravno uključene u realizaciju nagradne igre, kao i užih članova njihovih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća),

 

Članak 6: NAČIN SUDJELOVANJA

U periodu od 02.11.2016. do 31.01.2017. godine za svakih potrošenih 25,00 kuna kupac dobiva naljepnicu, a za sakupljenih 10 naljepnica, kupac ostvaruje pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Sudjelovanje se ostvaruje:

 

-       Ispunjavanjem kupona koji se dobiva za sakupljenih 10 naljepnica:

Ime i prezime, adresa, broj računa, prodajno mjesto Plus marketa

 

Ispunjeni kuponi dostavljaju se u VELPRO Centre najkasnije do 05.02.2017.

 

Vlasnik Plus Marketa dobiva kolut sa 200 naljepnica i to za potrošenih 3.500 kn u Velpro Centru. Bez obzira na način kupnje.

 

Ukoliko Velpro kupac kupuje sa Amex bussines karticom ostvaruje pravo na još jedan kolut naljepnica.

 

Članak 7: IZVLAČENJE DOBITNIKA NAGRADA

Izvlačenje dobitnika će se održati 09.02.2017. u 11h u VELPRO Centru Jankomir, Kovinska 1, 10000 Zagreb. U izvlačenju će sudjelovati svi pravodobno dostavljeni kuponi. Dobitnici nagrada će biti izvučeni uz prisutnost javnog bilježnika i tročlane Komisije Priređivača. U slučaju da izvučeni kupon ne ispunjava uvjete iz članka 6 ovih pravila, smatrat će se nevažećim te će biti izvučen novi dobitnik.

 

Članak 8: PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o dobitku telefonskim putem ili poštom u roku od 8 dana od dana izvlačenja. Nagrada osvojena na izvlačenju može se preuzeti u dogovoru s Odjelom marketinga Priređivača najkasnije 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz predočenje osobne iskaznice. Ako dobitnik ne preuzme nagradu u navedenom roku, dobit će obavijest o produljenju roka za još 8 radnih dana. U slučaju da nagrada ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14). Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, nagrada se prenosi na roditelje ili skrbnike.

 

Članak 9: SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI

Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati od Priređivača nagradu u većem iznosu ili drukčiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova pravila. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom.

 

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača biti objavljeni i korišteni u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade.

 

Članak 11: OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 10.02.2016. na službenoj Internet stranici tvrtke: www.velpro.hr.

 

Članak 12: POREZI

Sve eventualne poreze, obveze i naknade izravno povezane s nagradom ove nagradne igre snosi Priređivač.

 

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Internet stranice tvrtke: www.velpro.hr.

 


agrokor konzum

Copyright VELPRO 2018 Sva prava pridržana. ::: Web development & design: VIPDATA Multimedia