O nama

Prijava tražbina - dodatne upute

POSLOVNI BROJ SPISA I SUDSKA PRISTOJBA

Sukladno članku 257. Stečajnog zakona uz prijavu tražbina izvanrednom povjereniku sa na obrascu 18 u dva primjerka dostavlja i slijedeće:

  • Podatke za identifikaciju vjerovnika
  • Podatke za identifikaciju dužnika
  • Pravna osnova tražbine, iznos tražbine u kunama
  • Naznaka o dokazu za postojanje tražbine
  • Naznaku o postojanju ovršne isprave
  • Naznaku o postojanju postupka pred sudom

 

Prijavi tražbine se u prijepisu prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

S obzirom da je Obrazac br. 18. prvenstveno koncipiran za prijavu tražbina u stečajnim postupcima, na istom je predviđena rubrika "Poslovni broj spisa" u kojem možete upisati broj St-1138/2017. To je broj pod kojim je otvoren postupak izvanredne uprave koji se vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu. Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati.

Postupak izvanredne uprave vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, pod poslovnim brojem St-1138/2017, stoga bi taj broj vjerovnici trebali upisivati u rubriku "Poslovni broj spisa". Unošenje navedenog broja nije obveza, rubrika može ostati i prazna, tako da već poslane prijave tražbina koje nemaju upisani poslovni broj ne treba mijenjati.

Vezano za pristojbe, koje su prihod Državnog proračuna, prema Tar. br. 23. Zakona o sudskim pristojbama, za prijavu svake pojedine tražbine, vjerovnik plaća pristojbu u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 500,00 kuna, s tim da se kao pristojbena osnovica na prijave vjerovnika, uzima iznos tražbina kojeg prijavljuje vjerovnik.

Instrukcije za plaćanje u tuzemstvu i inozemstvu:

https://sudovi.pravosudje.hr/tszag/index.php?linkID=23
 

<< povratak


Copyright VELPRO 2021 Sva prava pridržana. ::: Web development & design: VIPDATA Multimedia