Osnovni podaci kompanije

Naziv: VELPRO–CENTAR plus d.o.o.
Sjedište i adresa:    Zagreb, Marijana Čavića 1a
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Pravni subjekt: Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor: Ivica Pivar
Telefon:  01/ 6462 801
Telefaks:  01/ 6462 701
E-mail:  info@velpro.hr
Web adresa:  www.velpro.hr
OIB: 81169150175
Matični broj kompanije (MB):  4939859
Matični broj subjekta (MBS):  81180303
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cjelosti
 

Copyright VELPRO 2020 Sva prava pridržana. ::: Web development & design: VIPDATA Multimedia