Osnovni podaci kompanije

Naziv: KONZUM plus d.o.o.
Sjedište i adresa:    Zagreb, Marijana Čavića 1a
Djelatnost:
Pravni subjekt: Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor: Slavko Ledić
Telefon:  01/ 6462 801
Telefaks:  01/ 6462 701
E-mail:  info@velpro.hr
Web adresa:  www.velpro.hr
OIB: 62226620908
Matični broj kompanije (MB):  4939026
Matični broj subjekta (MBS):  81180016
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cjelosti
 

Copyright VELPRO 2021 Sva prava pridržana. ::: Web development & design: VIPDATA Multimedia